Sopförbränningsstation, Nanshan

 

Sopförbränningsstation. Nanshan, Kina.

Beställare: institution